תקנון האתר

ברוכים הבאים לאתר מאש בשר.
“מאש בשר” הינו אתר אינטרנט המציג שירות מקוון למכירות הכוללות בשר, עוף, דגים, יינות ומוצרים נלווים.
האתר מנוהל ע”י חברת Mash Trade Marketing ltd (מאש טרייד מרקטינג בע”מ) חפ 51646604.

בכל שאלה או בקשה ניתן לפנות לבית העסק: mashbasar@gmail.com \ 09-7456641

תנאי השימוש באתר מסדירים את היחסים בין מאש בשר (להלן: “החברה” ו/או “האתר” ו/או “מפעילת האתר”) לבין כל אדם הגולש ו/או משתמש באתר או במידע המצוי בו (כל אחד מהם להלן: “הלקוח” ו/או “המשתמש”).

 1. תוכן האתר והתקנון מובא ומנוסח בלשון זכר וזאת מטעמי נוחות בלבד. מובהר בזאת כי תכני האתר והתקנון מתייחסים לשני המינים ללא סייגים כלשהם. בכל מקום בו תוכן האתר מנוסח בלשון יחיד, הוא מתייחס הן ליחיד והן לרבים וזאת על פי העניין.
 2. השימוש באתר מהווה את הסכמת המשתמש לכל תנאיו ללא כל הגבלה ו/או הסתייגות ובעשותו שימוש באתר מתחייב המשתמש, כי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או מי ממפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או ממנהליו ו/או מי מטעמם.
 3. המשתמש, בכל אופן שהוא, בין אם מדובר באדם פרטי או תאגיד, מצהיר בזאת כי קרא והסכים לתקנון זה ולאמור בתוכנו על כל סעיפיו ותנאיו וזאת בכל שימוש שיעשה באתר.
 4. המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, החברה תראה את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס לביצוע העסקה.
 5. האתר מאובטח באמצעות תעודת אבטחה SSL הנהוגה באתרי מסחר אלקטרוני.
 6. מאש בשר שומרת לעצמה את הזכות והאפשרות לשנות את תנאי תקנון האתר מפעם לפעם וזאת על פי שיקול הדעת הבלעדי וללא הכרח במתן הודעה מוקדמת כלשהי.
  ללקוח לא תעמודנה כל טענה או עילה לתביעה בשל שינויים שיערכו באתר, בתקנון האתר ובתקנון מועדון הלקוחות.
 7. השירות שניתן באתר מוענק בתחומי מדינת ישראל באזורים מסוימים בלבד המוגדרים מעת לעת על ידי החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי (לעיל ולהלן: (“אזור השירות”).
 8. מחירי המוצרים שיפורסמו באתר “מאש בשר” הינם מחירי המוצרים כפי שעודכנו לפני מועד ביקור הלקוח באתר ו/או במועד הקלדת ההזמנה ואישורה על ידי הלקוח באתר, לפי המאוחר.
  החברה תיהיה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מפעם לפעם ללא קשר למועד הביקור ו/או ביצוע ההזמנה על ידי הלקוח.
 9. בעלי האתר רשאי ים על פי שיקול דעתם הבלעדי לקבוע מחירים שונים עבור מוצרים זהים בערוצי המכירה השונים (רכישה אינטרנטית, הגעה לבית העסק, שימוש באפליקציה צד ג’) וזאת על מנת לעודד קנייה באמצעות אחד הערוצים.
 10. המחירים באתר כוללים מע״מ על פי הדין ויובהר, כי המחיר הסופי הינו המחיר אשר יופיע בעמוד הזנת פרטי האשראי.
 11. תהליך הרכישה באתר מתבצע ע”י הוספת פריטים לסל הקניות, בסיום ההוספה על הגולש ללחוץ על כפתור “סל הקניות” ע”מ לוודא את המוצרים והכמויות.
  לאחר מכן יזין הגולש פרטים מזהים ראשוניים, ובסיום בדף הסליקה יזין הגולש את פרטי כרטיס האשראי שלו. תהליך זה עשוי להשתנות מעת לעת ע”פ שיקול דעתה הבלעדי של החברה .בסיום התהליך מתקבל דף המציג את פרטי ההזמנה ומספר אישור ההזמנה המהווה אישור לביצוע ההזמנה בצורה תקינה. במקביל, יישלח ללקוח מייל עם מספר אישור ההזמנה.
 12. המחירים הנקובים באתר אינם כוללים דמי משלוח, דמי המשלוח יקבעו סופית בהתאם לסכום הקניה ולאזור השילוח על ידי החברה בלבד. החברה רשאית לשנות את תעריפי השילוח מעת לעת וללא הכרח במתן הודעה מוקדמת כלשהי.
 13. הזמנת מוצרים הינה בהתאם לסכום המינימלי שנקבע העומד על 100₪ וניתן לשם משלוח בלבד. הסכום המינימלי נקבע על ידי מפעילת האתר בלבד ויש ביכולתה לשנות אותו מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 14. החברה עובדת עם שליחים עצמאיים אשר מגיעים עד בית הלקוח בתיאום מראש כפי שצויין במועד ההזמנה, יש לשים לב כי אחריות הלקוח היא להיות זמין בטלפון או באמצעי אחר שנקבע, על מנת למסור לו את ההמשלוח כנדרש.
  במידה והלקוח לא עונה לטלפון שלו עקב חוסר זמינות/טעות במספר הטלפון ו/או שהזין למערכת האתר ולא צויין כי ניתן להשאיר את המשלוח מחוץ לדלת בהערות משלוח, המשלוח יחזור לבית העסק ויתואם שילוח חוזר הכרוך בעלות שילוח נוספת על חשבון הלקוח.
 15. האתר אינו מתחייב לספק כל הזמנה של מוצר שמופיעה באתר, וההזמנה כפופה להימצאותו במלאי.
  במקרה של חוסרים בהזמנה החברה תוכל לעדכן את הלקוח טלפונית ,יוכל הלקוח לקבל מוצר חליפי דומה וככל הלקוח יהיה מעוניין לבטל את ההזמנה – יזוכה בהתאם.
 16. יובהר, כי הזמנות אשר בוצעו לאחר השעה 18:00 יחשבו כהזמנה ביום העסקים הבא.
 17. יודגש כי זכות הלקוח להחזרת מוצר וזכות הלקוח לביטול הרכישה תהיינה אך ורק בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981, הוראות חוק המכר, התשכ”ח – 1968, והוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ”ו – 1986, ו/או בכפוף למדיניות החברה כפי שתהא מעת לעת.
 18. שינוי או ביטול בהזמנה ”מהיום להיום” ניתן לבצע עד השעה 18:30 מביצוע ההזמנה.
 19. שינוי או ביטול בהזמנה מראש ניתן לבצע עד 24 שעות לפני תאריך הספקת ההזמנה, ובכל מקרה לא יאוחר משעה 12.00 של יום לפני.
 20. על הלקוח היכולת לבטל את העסקה שביצע, הזיכוי יבוצע בכרטיס האשראי שבו בוצעה העסקה.
 21. מפעילת האתר תיהיה בעלת שיקול הדעת הבלעדי והמוחלט בנוגע למצב הסחורה המוחזרת.
  פריטים ומוצרים אשר יגיעו לאחר שימוש כלשהו ו/או סממנים לשימוש לא ניתן יהיה להחזירם ולא יזכו את המשתמש בסכום הרכישה- הכל בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של מפעילת האתר.
 22. האתר שומר לעצמו את הזכות להפסיק בכל עת, ועל פי שיקול דעתו הבלעדי את הפעילות באתר ו/או לביטול הזמנה של לקוח.
 23. מעת לעת יימכרו מוצרים במסגרת מבצעים לשיקול דעת האתר בלבד לקידום מכירות (להלן: “מבצעים”), רשאית החברה לשנות ולקבוע כמות מינימלית למימוש ההטבה.
 24. שימוש באתר מהווה הסכמת המשתמש להיכלל במאגר של האתר. בהתאם, החברה ו/או מי מטעמם יהיו רשאים לפנות אל הלקוח באמצעות דוור ישיר, לרבות בדואר ובדואר אלקטרוני, ו/או באמצעות פנייה טלפונית ו/או באמצעות מסרון, למטרות קידום מכירות ושיווק.
  במסגרת זו תיהיה החברה רשאית להעביר ללקוח מידע כלשהו לרבות מידע בדבר מוצרים, שירותים ומבצעים הנמכרים ו/או החלים ו/או הניתנים על ידי החברה או מטעמה.
 25. בעלי האתר יהיו רשאים להשתמש בפרטים שהלקוח מסר ובמידע שיאספו אודות דפוסי השימוש של הלקוח באתר לצורך שיפור השירותים, לשיפור הקשר עם הלקוח, לצורכי דיוור ישיר או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות למפרסמים, ובלבד שמידע זה לא יזהה את הלקוח.
 26. האתר אינו שומר את פרטי כרטיסי האשראי של הלקוחות בשום מאגר שהוא, פרטי כרטיס האשראי אשר מוזנים במעמד הרכישה נשלחים ישירות לחברתה סליקה ומפעיל האתר אינו חשוף לפרטיו.
 27. במידה והלקוח מעוניין להיגרע ממאגר המידע כאמור לעיל יהא עליו להודיע על כך לחברה בכתב בהתאם להוראות כל דין.
 28. כל אזכור באתר של שם, סימן מסחר, מוצר ו/או שירות כלשהו, מופיע אך ורק כשירות ללקוח ואין בו כדי להוות פרסומת, קידום מכירות, מתן חסות ו/או המלצה כלשהי לגביהם.
  תמונות המוצרים מובאות להמחשה בלבד.
 29. מוסכם ומובהר כי החברה תעשה את מירב המאמצים כדי להציג בפני לקוחותיו תמונות המשקפות את המציאות ככל הניתן, אך יובהר, כי עשויים להיווצר הבדלים בין התמונות למוצר המגיע לבית הלקוח בפועל. ומפעילת האתר תעשה את מירב המאמצים לפרסם תמונות אשר תואמות את המוצרים המוזמנים.
 30. מלוא זכויות היוצרים, סימני המסחר והקניין הרוחני באתר, לרבות בתכני האתר, תמונות, טקסט וכל חומר אחר הכלול באתר, הינם בבעלות באתר.
  אין להעתיק, לצלם, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי אחד מאלו.
  אין לשכפל, להעתיק, לפרסם, לשווק, להפיץ ו/או לייצר עבודות נגזרות של כל חלק מן האתר.